MR = KC raad

Informatie Kindcentrum raad (KC raad)

Sinds het begin van het schooljaar (augustus 2018) zijn de ouderraad van de kinderopvang en de MR van de school samengevoegd tot een Kindcentrum raad (KC-raad). 

De opvang en de school zijn samen gegaan in een Kindcentrum, en het samengaan van de ouderraad van de opvang en de MR is hier een vervolg op. 


De KC-raad praat mee over het beleid op school en de opvang. Op sommige plannen heeft de KC-raad instemmingsrecht, op andere plannen mag zij alleen advies geven. 

Tijdens de vergaderingen wordt onder andere gesproken over de stand van zaken van het team (zijn er vacatures/nieuwkomers/wijzigingen), hoever het is met de nieuwbouw, of er nieuws is vanuit de GMR, de begroting, protocollen en andere zaken. 


Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keertje kijken. 

De KC-raad vergadert dit jaar nog op 27 mei en 9 juli 

 

Leden van de KC-raad:

  • - Yvonne van Beek 
  • - Rosita Hoffmann 
  • - Betina Venneman 
  • - Lianne Kunst