MR

Onze school beschikt over een medezeggenschapsraad, afgekort MR.
De MR gaat over hoe zaken op onze school (incl. Peuterspeelzaal) geregeld zijn.Het is de taak van de MR om kritisch “mee te kijken” met de plannen van de school.
Alles wat onze school aangaat kan in de MR vergaderingen worden besproken.
Sommige plannen hebben de goedkeuring van de MR nodig. Over andere plannen geeft de MR advies aan het schoolbestuur.

 

Binnenkort komt meer informatie over de nieuwe opzet van onze MR.