Klassen-ouder

Hier vindt u het protocol klassen-ouder met de bijbehorende taken. Wat mag u van de school verwachten als u zich aanmeldt als klassen-ouder en wat wordt van u verwacht.

Klassenouder M.M. den Hertogschool