Verlengde schooldag

Kinderen kunnen mee doen aan activiteiten in het kader van de verlengde schooldag. De gemeente Den Haag stelt geld beschikbaar voor allerlei culturele en sportieve activiteiten die na schooltijd georganiseerd worden.

Kinderen vanaf groep 3 kunnen hier vrijwillig aan deelnemen. De bedoeling is dat de kinderen het leuk vinden om zich te ontplooien in zaken waar ze plezier aan beleven of waar ze bijzonder goed in zijn.

In de loop van het schooljaar krijgen de kinderen informatie over de activiteiten en kunnen zij zich daarvoor inschrijven. Stimuleer uw kind om hieraan deel te nemen. De meeste activiteiten bestaan uit 10 bijeenkomsten. De aanvang hiervan is meestal om 15:00 uur en duurt tot 16:00 uur.

De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, geleden schade en enig lichamelijk letsel.