Plusklas

Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat aan te bieden. Eenmaal per week krijgen de kinderen uit groep 4 t/m 8 een uur uitdagende opdrachten en spelletjes aangeboden buiten de klas.

In de plusklas werken we projectmatig aan vragen die uit de leerlingen zelf komen. Met thema`s als landen, uitvindingen, programmeren en de ruimte worden belangrijke vaardigheden geoefend. Denk aan creatief denken, doorzettingsvermogen, oplossingsgericht werken, logisch denken, maar ook frustratietolerantie.

De plusklaslessen worden gegeven door Jaana Syrja. Samen met de leerkrachten wordt door de directie aan het begin van het jaar bepaald wie er voor de plusklassen in aanmerking komen. Naast de resultaten zijn werkhouding en interesse daarbij belangrijke factoren.


Bij Groepen - Plusklas kunt u zien wat er zoal gedaan wordt in de Plusklas!