Peuterschool M.M. den Hertog

Peuterschool M.M. den Hertog
Adres: Amalia van Solmsstraat 5
2595 TA Den Haag
Telefoon: 070-383 78 68 
E-mail: peuterschoolmmdenhertog@scoh.nl

 

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.15 tot 11.45 uur en 12.30 tot 15.00 uur
Woensdag gesloten.

Inschrijven kan hier https://www.scohpeuterscholen.nl/peuterscholen/inschrijven 

Kiest u voor peuterschool M.M. den Hertog? Dan kiest u voor:
- Aandacht voor uw kind
- Spelend leren

- Een taalrijke omgeving
- Buiten spelen
- Extra ondersteuning waar nodig
- Doorgaande leerlijn van 2,5 tot 12 jaar


Spelend leren
Op de peuterschool kunnen kinderen spelend leren. Ze ontdekken de wereld met andere kinderen en samen groeien ze naar de basisschool toe. Aan de hand van uitdagend speelmateriaal, het juiste aanbod en persoonlijke aandacht van kundige pedagogisch medewerkers ontwikkelt uw kind zich van peuter tot kleuter. Spelenderwijs leert uw kind vaardigheden die van pas komen op de basisschool.


Groepen en thema’s

Bij peuterschool M.M. den Hertog is uw kind in goede handen. Uw kind kan er spelen met andere kinderen en wennen aan het naar school gaan. Er zijn twee groepen van maximaal 16 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Met elkaar groeien ze naar de basisschool toe.

We werken met ‘Piramide’, een speelleermethode voor peuters en kleuters. Deze methode bestaat uit thema’s die aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van peuters en kleuters. Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma, maar steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. We geven de taal- en rekenontwikkeling van peuters specifieke aandacht maar ook de sociaal emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling komen bij alle activiteiten aan bod.


Van peuterschool naar basisschool
De peuterschool is bedoeld om de overstap naar groep 1 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, is het schoolgebouw al bekend. De lessen in groep 1 en 2 van de basisschool sluiten aan op de thema’s van de peuterschool. Zo wordt de stap naar de basisschool makkelijk. Bovendien komt uw kind in de kleutergroep vriendjes van de peuterschool tegen. De pedagogisch medewerkers van de peuterschool en leerkrachten van de basisschool werken hecht samen waardoor uw kind zich snel thuis zal voelen op de basisschool.


Contact met de ouders

We vinden het contact met de ouders heel belangrijk. Voor ouders is het in het begin vaak spannend om het kind naar de peuterschool te brengen, daar hebben we alle begrip voor. We zien de peuterschool en de ouders partner in de ontwikkeling van het kind. Samen kunnen we uw peuter het beste geven. Kom gerust naar ons toe om vragen te stellen over opvoeding of ontwikkeling van uw kind. We helpen graag.

 

Peuterschool M.M. den Hertog hoort bij de Haagse basisschool M.M. den Hertog in de mooie oude wijk Bezuidenhout. De school biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Wij zijn een gezellige basisschool waar wij veel oog hebben voor onze kinderen en ze een breed aanbod bieden in hun ontwikkeling. Wij kijken naar de leerbehoeften van de kinderen en geven ieder kind een gepaste aanpak. Binnen de klas werken we met drie niveaugroepen voor de kernvakken. Kinderen die extra begeleiding of uitdaging nodig hebben krijgen dit binnen de groep of in de Plusklas. Wij combineren boeken met digitale leermiddelen en hebben oog voor de 21-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, oplossend denken, creatief denken en informatievaardigheden.

 

Hoe vaak mag mijn kind komen?
Kinderen mogen twee dagdelen komen, peuters met een indicatie voor extra speelleertijd van het consultatiebureau mogen vier dagdelen komen. In het schema hieronder kunt u zien welke dagdelen Peuterschool M.M. den Hertog geopend is en wanneer uw kind kan komen. Groep E en F zijn bedoeld voor kinderen met een indicatie voor extra speelleertijd.

 

Dagdeel

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Maandagochtend

 

 

 

 

Maandagmiddag

 

 

 

 

Dinsdagochtend

 

 

 

 

Dinsdagmiddag

 

 

 

 

Woensdagochtend

 

 

 

 

 

 

Donderdagochtend

 

 

 

 

Donderdagmiddag

 

 

 

 

Vrijdagochtend

 

 

 

 

Vrijdagmiddag

 

 

 

 

 


Tarieven

Wat een peuterschool kost, hangt af van uw gezinssituatie. Klik hier https://www.scohpeuterscholen.nl/bereken-uw-maandelijkse-kosten  als u snel wilt uit rekenen wat u gaat betalen.

 

Meer lezen?
Alle informatie over peuterschool M.M. den Hertog vindt u hier:
- inspectierapport maart 2019 

- inspectierapport van de GGD
-
schoolgids Basisschool M.M. den Hertog

 

Kom gerust eens langs!
Wilt u komen kijken bij Peuterschool M.M. den Hertog? U bent van harte welkom. Maak een afspraak via peuterschoolmmdenhertog@scoh.nl of loop eens binnen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 070-383 78 68 

 

U kunt ook het gratis informatiepakket aanvragen via deze knop https://www.scohpeuterscholen.nl/peuterscholen/kom-kijken 

 

Meld uw kind aan voor Peuterschool M. M. den Hertog https://www.scohpeuterscholen.nl/peuterscholen/inschrijven

 

Peuterschool M. M. den Hertog is 1 van de 22 peuterscholen van SCOH. Meer informatie over SCOH vindt u op www.scoh.nl