Overblijf

Veel van de kinderen die bij ons op school zitten, blijven tussen de middag over. De overblijf proberen wij zo prettig en rustig mogelijk voor uw kind te laten verlopen. Overblijfkrachten, pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgen voor uw kind. Tijdens de overblijf gelden regels en gebruiken die regelmatig met de leerlingen besproken worden. Deze informatie is bedoeld om ook u van deze regels en gebruiken op de hoogte te stellen zodat u weet hoe wij de zorg voor uw kind tijdens de overblijf organiseren.

Wij vragen de ouders hun kinderen niet onnodig over te laten blijven. Overblijven is in eerste instantie bedoeld voor kinderen van werkende of studerende ouders en kinderen die erg ver van de school vandaan wonen.

Kosten overblijf
Kinderen kunnen alleen overblijven als er een overblijfkaart gekocht is. Overblijfkaarten zijn er van €15,00 (12x overblijven), €30,00 (26x overblijven) of € 50,00 (50x overblijven). Overblijf los betalen is niet mogelijk.
Tevens is er de mogelijkheid om voor  één, twee of drie vaste dagen in de week een jaar abonnement af te sluiten. Kosten hiervan zijn:
1 dag per week            € 37,50
2 dagen per week        € 72,50
3 dagen per week        € 105,00
4 dagen per week        € 135,00

 

Betaling voor een heel schooljaar overblijf
In de eerste maand van het nieuwe schooljaar is het ook mogelijk de overblijf voor een heel jaar te betalen. De kosten voor een heel schooljaar overblijven zijn € 135,00. Er wordt voor het hele jaar betaald, dus wordt een hoge korting gegeven. Hierin is meegenomen dat het kind soms ziek of afwezig zal zijn. Voor ziekte wordt geen overblijfgeld terugbetaald.

Het bedrag graag overmaken op NL53 ABNA 0889 6453 88 ten name van Dr. M.M. den Hertogschool, Den Haag. Onder vermelding van: overblijf, de naam en groep van de leerling. Na ontvangst van de betaling krijgt de leerkracht een overblijfkaart van uw kind waarop de datum wordt opgeschreven van de dagen dat uw kind overblijft.

Overblijfkaarten blijven onbeperkt geldig en wanneer een kind de school verlaat wordt het resterende bedrag van een kaart aan u terugbetaald.

Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met Karin Landman (directeur) of Ada Hoenderdos (administratie). Telefoonnummer: 070-3852552 of email: ahoenderdos@scoh.nl

 De organisatie van het overblijven
Alle kinderen die overblijven eten in het eigen lokaal onder toezicht van de groepsleerkracht.
De groepen  1, 3, 4 en 6 eten in het eigen lokaal onder toezicht tussen 12.00 en 12.30 uur en spelen buiten tussen 12:30 en 13:00 uur.
De groepen  1-2, 2, 5 en 7-8 spelen tussen 12:00 en 12:30 uur buiten en eten onder toezicht van de leerkracht tussen 12.30 en 13.00 uur.

Regels tijdens het eten
- De kinderen eten gezamenlijk (onder toezicht) aan tafel.
- Kinderen hebben als lunch brood (of iets vergelijkbaars) bij zich met eventueel iets lekkers dat gegeten wordt na het brood (dus geen snoep, koek of chips als lunch).
- Op het schoolplein mag niet worden gegeten.
- Het kind wordt gestimuleerd meer te eten, maar na het verstrijken van de eetpauze wordt het overige brood weer in de trommel gedaan.
- Alle kinderen drinken schoolmelk, meegebracht drinken in een pakje of een bekertje water (dus geen blikjes of koolzuurhoudende drank).

Algemene regels tijdens het overblijven
- Leerlingen mogen niet van het plein af.
- Leerlingen blijven op eigen deel van het plein en mogen niet naar broertjes of zusjes op het andere deel van het plein.
- Leerlingen vragen aan de pleinwacht toestemming om naar het toilet te gaan.
- Er mag niet gegeten (ook geen snoep) of gedronken worden op het schoolplein.
- Speelgoed van thuis is alleen toegestaan op vrijdag bij de kleuters en is altijd voor eigen risico van het kind en de ouder(s).
- Mobiele telefoons zijn niet toegestaan tijdens de overblijf op het plein (en in de groep).
- Geen rollend speelgoed meenemen zoals skateboarden of rolschaatsen.

Regels die tijdens de schooltijden gelden blijven ook gelden tijdens het overblijven:
- Niet schelden, vloeken of vechten (ook niet voor de grap!).

Kinderen die niet overblijven, mogen pas na 12.50 uur op schoolplein.