Logopedie

Op onze school is twee keer per week juf Lisette Sack aanwezig. Zij is onze logopediste.

Procedure
De procedure is als volgt: alle nieuwe leerlingen worden getest. Als blijkt dat uw kind logopedie nodig heeft, wordt een afspraak met u gemaakt. Samen met u als ouder/verzorger wordt een plan van aanpak besproken. U kunt de kosten van logopedie verhalen bij de meeste zorgverzekeraars.