Buitenschoolse opvang

Naschoolse opvang 2Ridders wordt verzorgd door 2Samen en bestaat uit 2 groepen. De jongste groep “Het Kasteel” bevindt zich in de peuterspeelzaal en de oudste groep bevindt zich in de box op het schoolplein genaamd “De Schatkamer”.

Dagelijks worden er in “Het Kasteel” maximaal 18 kinderen opgevangen en in “De Schatkamer” maximaal 20.

We halen de jongste kinderen op uit de klas, dat zijn de kinderen uit de groepen 1 en 2. De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 komen zelf uit de klas.We verzamelen eerst in de schatkamer en dan gaan we gezamenlijk buitenspelen, zodat de kinderen na een lange schooldag even lekker kunnen rennen en spelen. Daarna gaan de kinderen samen met hun pedagogisch medewerkers naar hun groep. Gezamenlijk wordt er dan wat gegeten en gedronken en hebben de kinderen ook de mogelijkheid om weer even tot rust te komen aan tafel. Na het eten en drinken bieden wij verschillende activiteiten aan, bij deze activiteiten houden wij rekening met de vijf competenties waar 2Samen voor staat, namelijk:

• Het bieden van een gevoel van veiligheid en vertrouwen; we vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt bij ons. Dit bereiken wij door de binnen- en buitenruimtes veilig en schoon te houden, door het aanbieden van gezonde voeding, voldoende beweging en door belangstelling te tonen in het kind door goed te kijken en te luisteren naar het kind.
• Het bevorderen van de sociale competentie; door het aanbieden van groepsspelletjes of juist kinderen in koppels taakjes te laten uitvoeren bevorderen we de sociale competentie. Kinderen leren samen te werken en naar elkaar te luisteren. Tevens zijn we ons bewust van onze voorbeeldrol.
• Het eigen maken van waarden, normen en cultuur; hiermee bedoelen we dat we aandacht besteden aan de verschillende sociale achtergronden en omgangsvormen van de kinderen. We vieren bijvoorbeeld verschillende feestdagen en de kinderen krijgen de gelegenheid om hun verjaardag of de geboorte van een broertje of zusje te vieren. We laten de kinderen ook meedenken in welke groepsregels er moeten zijn en hoe we die samen gaan naleven.
• Het bevorderen van de persoonlijke competentie; de kinderen stimuleren om meer zelfstandig te zijn door ze zelf hun activiteit of spelmateriaal te laten kiezen en door ze zelf met conflicten aan de slag te laten gaan. Indien nodig zal een pedagogisch medewerkster de kinderen hierin begeleiden..
• Het bieden van uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden; we proberen de kinderen uit te dagen met activiteiten, door niet alles al voor te doen, maar de kinderen zelf te laten ervaren en ontdekken.

Op beide groepen bieden wij activiteiten aan die passend zijn bij de leeftijd van de kinderen. Ook maken we veel gebruik van de mogelijkheden die de buurt met zich meebrengt, zoals het Koningin Sophiepark en het Haagse Bos.
Naast onze eigen activiteiten hebben wij het activiteiten aanbod van 2Samen zelf: Kicks.
Kicks biedt uitdagende en creatieve workshops aan voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar, op het gebied van sport, muziek, koken, theater en techniek.
Aan deze workshops zijn geen extra kosten verbonden. Het aanbod van de workshop kunt u vinden in de gang van “Het Kasteel” en “De Schatkamer”.

Tijdens de schoolvakantie en op studiedagen als de school gesloten is zijn wij open van 7.30 uur tot 18.00 uur.

2Samen biedt ook de mogelijkheid tot voorschoolse opvang. 5 dagen in de week worden de kinderen vanaf 7.30 uur opgevangen in De Schatkamer. Van daaruit gaan ze naar school, of worden zo nodig door de pedagogisch medewerkers naar hun lokaal gebracht.

Voor meer informatie over 2Samen of 2Ridders in het bijzonder kunt u terecht op de website van 2Samen. Mocht u specifieke vragen hebben over de naschoolse opvang, dan kunt u ook contact opnemen met de locatiecoördinator of het unithoofd. U vindt hun namen en telefoonnummers op de site.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen medewerkers van de naschoolse opvang en personeel van de school.

Voor inschrijving kunt u een inschrijfformulier invullen via de website van 2Samen of contact opnemen met het hoofdkantoor, afdeling plaatsingen, telefoonnummer 070-3385500

Tot slot: er is op dit moment nog plaats voor zowel de Voorschoolse Opvang als de Naschoolse Opvang.