Onze school

Dr. M. M. den Hertogschool:

  • Ruime aandacht voor kunst en cultuur
  • Grote verbondenheid tussen leerlingen, ouders en school
  • Plusklassen voor extra uitdaging
  • Excellent onderwijs
  • Een continue lerend team
  • Een rijke mix van nationaliteiten 
Wij zijn een gezellige basisschool waar wij veel oog hebben voor onze kinderen en ze een breed aanbod biedt in hun ontwikkeling. Wij kijken naar de leerbehoeften van de kinderen en geven ieder kind een gepaste aanpak. Binnen de klas werken we met drie niveaugroepen voor de kernvakken. Kinderen die extra begeleiding of uitdaging nodig hebben krijgen dit binnen de groep of in de Plusklas. Wij combineren boeken met digitale leermiddelen en hebben oog voor de 21 -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, oplossend denken, creatief denken en informatievaardigheden.

Cultuurontwikkeling vinden wij heel belangrijk, de kinderen krijgen muzieklessen, dramalessen, lessen beeldende vorming en tekenen. Een deel van deze lessen wordt gegeven door vakdocenten. Elk jaar gaan wij naar het museum en bezoeken de schouwburg.
Om ons als team te blijven professionaliseren werken we met de methode LeerKRACHT, dit houdt in dat de leerkrachten bij elkaar de lessen bekijken, feedback geven en samen lessen ontwerpen. Daarnaast stellen wij doelen op met bijpassende acties die continu voor onderwijsverbetering zorgen.

Uiteraard vinden wij een veilige omgeving van groot belang voor onze kinderen, we werken met de methode de Vreedzame school en hebben een anti-pest coördinator.

Wilt u meer weten over onze school? Kijkt u dan in onze Schoolgids 2017-2018

Dr. M.M. den Hertogschool: Samen positief - uitdagend en uniek!