Nieuws

17 juni 2019

Dr. M.M. den Hertogschool wordt Kindcentrum Wondersteboven

U heeft de afgelopen periode al veel gehoord over de ontwikkeling van ons kindcentrum. Tijdens ons zomerfeest konden wij eindelijk onze nieuwe naam onthullen:

Kindcentrum Wondersteboven: basisschool, peuterschool en opvang

Wij zijn als team altijd aan het onderzoeken hoe wij ons onderwijs steeds kunnen verbeteren zodat uw zoon of dochter het onderwijs krijgt wat hij of zij nodig heeft voor een zeer brede ontwikkeling en om een goede stap te maken naar het voortgezet onderwijs.

 

De afgelopen twee jaar hebben wij studiedagen gehad, andere scholen bezocht, onderzoeken gelezen en zijn met elkaar in gesprek gegaan over:

 • Wat is onze visie op onderwijs,
 • Wat is goed onderwijs,
 • Is ons onderwijs toekomstbestendig,
 • Welke organisatie hoort hierbij en welke manier van lesgeven.

Tijdens dit traject zijn we begeleid door Kris Verbeeck, zij is een expert in Nederland op het gebied van toekomstgericht onderwijs.

Voor ons is goed onderwijs:

 • Onderwijs die aansluit bij de beleveniswereld van de kinderen,
 • Onderwijs die aansluit bij het niveau van de kinderen,
 • Onderwijs die kinderen actief aanzet tot leren,
 • Onderwijs dat in samenhang wordt aangeboden,
 • Onderwijs dat het welbevinden, autonomie, relatie en competentie van de kinderen laat groeien.

Dr. M.M. den Hertogschool wordt Kindcentrum Wondersteboven
Deze gesprekken, bezoeken van andere scholen en studiedagen hebben ertoe geleid dat wij volgend jaar ons onderwijs anders gaan inrichten. We gaan werken in zogenaamde unitgroepen. Wij hebben volgend jaar 4 unitgroepen waarin de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten.  Elke Unit bestaat uit 2 stamgroepen van ongeveer 20 tot 25 kinderen.

 • Unitgroep 1: groep 1 en 2
 • Unitgroep 2: groep 3 en 4
 • Unitgroep 3: groep 5 en 6
 • Unitgroep 4: groep 7 en 8

 

Werkwijze Units:

De kinderen komen in de ochtend binnen in hun stamgroep. In de stamgroep zitten dus kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Ze starten dan in de kring of hebben een inloop met keuze opdrachten. Na 15 minuten start dan het lesprogramma en gaan de kinderen naar hun niveaugroep voor bijvoorbeeld rekenen of taal. We kunnen op deze manier veel beter instructie geven aan de kinderen. In een gewone groep zit het niveau van de kinderen soms erg ver uiteen en moet de leerkracht in veel verschillende niveaus instructie geven. Door het werken in niveaugroepen komen wij meer tegemoet aan de leerbehoefte van alle kinderen. In de ochtend wordt er verder gewerkt in niveaugroepen. In de middag gaan we projectmatig werken. Dit projectmatig werken wordt ondersteund door de methode Jeelo. Kijk voor meer informatie op de website: www.Jeelo.nl Dit projectmatig werken gebeurt weer groep doorbrekend in de Units.

 

Ervaring:

Dit jaar zijn we gestart met een 678 Unit. Het was een spannend moment toen we daar mee gingen starten. We hebben van deze 678 Unit veel geleerd dit jaar. Wat we zien bij de kinderen is dat het welbevinden erg gegroeid is. Ze vinden het fijn op school. We zien ook dat de CITO-resultaten gegroeid zijn en dat de eindtoets boven verwachting gemaakt is. We zitten boven het landelijke gemiddelde!
Wij zien ook dat de kinderen meer vriendschappen hebben ontwikkeld dit jaar en dat er veel minder conflicten en gedragsproblemen geweest zijn het afgelopen jaar. Ook de leerkrachten van de Unit 678 geven aan dat zij niet meer anders zouden willen werken. Ze zijn met elkaar verantwoordelijk voor een groep kinderen. Met elkaar bespreken ze dagelijks bijna alle kinderen. De kinderen hebben zelf ook meer leerkrachten die ze aan kunnen spreken.

 

Dit schooljaar hebben we regelmatig in de middagen groepsdoorberekend gewerkt aan projecten. We zien dat de kinderen door het geïntegreerde leren van projecten en het leren door te doen veel opsteken. Tijdens deze middagen zijn de kinderen ingedeeld in verschillende groepen met verschillende leeftijden. De kinderen zijn dus al gewend om met verschillende kinderen samen te werken ook als ze niet uit hun eigen groep komen.