Welkom bij de Dr. M.M. den Hertogschool

 • Grote verbondenheid tussen leerlingen, ouders en school

 • Een continue lerend team

 • Ruime aandacht voor kunst en cultuur

 • Excellent onderwijs

 • Plusklassen voor extra uitdaging

 • Rijke mix van nationaliteiten 

 
Dr. M.M. den Hertogschool: Samen positief - uitdagend en uniek!

Nieuws

Preview foto
Dr. M.M. den Hertogschool wordt Kindcentrum Wondersteboven
17 jun 2019 - U heeft de afgelopen periode al veel gehoord over de ontwikkeling van ons kindcentrum. Tijdens ons zomerfeest konden wij eindelijk onze nieuwe naam onthullen:

Kindcentrum Wondersteboven: basisschool, peuterschool en opvang

Wij zijn als team altijd aan het onderzoeken hoe wij ons onderwijs steeds kunnen verbeteren zodat uw zoon of dochter het onderwijs krijgt wat hij of zij nodig heeft voor een zeer brede ontwikkeling en om een goede stap te maken naar het voortgezet onderwijs.

 

De afgelopen twee jaar hebben wij studiedagen gehad, andere scholen bezocht, onderzoeken gelezen en zijn met elkaar in gesprek gegaan over:

 • Wat is onze visie op onderwijs,
 • Wat is goed onderwijs,
 • Is ons onderwijs toekomstbestendig,
 • Welke organisatie hoort hierbij en welke manier van lesgeven.

Tijdens dit traject zijn we begeleid door Kris Verbeeck, zij is een expert in Nederland op het gebied van toekomstgericht onderwijs.

Voor ons is goed onderwijs:

 • Onderwijs die aansluit bij de beleveniswereld van de kinderen,
 • Onderwijs die aansluit bij het niveau van de kinderen,
 • Onderwijs die kinderen actief aanzet tot leren,
 • Onderwijs dat in samenhang wordt aangeboden,
 • Onderwijs dat het welbevinden, autonomie, relatie en competentie van de kinderen laat groeien.

Lees meer ›

Preview foto
Keuzemiddag 21 mei 2019
22 mei 2019 - Vanaf dinsdag 21 mei starten we weer met de keuzemiddagen. Vijf keer op de dinsdagmiddag  gaan de kinderen werken aan een zelf gekozen onderwerp.  Leerkrachten en een aantal pedagogisch medewerkers van 2Ridders hebben een onderwerp opgegeven waar zij aan gaan werken met de leerlingen. De leerlingen hebben zich op deze onderwerpen in kunnen schrijven en een keuze 1, 2 en 3 gemaakt. De leerlingen van groep 1 tot en met 3 konden kiezen uit: dans, tekenen, grote spelen buiten, koken, smaaklessen, mijn droomhuis) en zullen gemengd gaan werken.
De leerlingen van groep 4 tot en met 8 konden kiezen uit: handvaardigheid, Vietnam, dieren, escape, muziek, grafisch tekenen en gaan ook gemengd werken. 
De laatste middag, dinsdag 18 juni, zal er een kijkles plaatsvinden en wordt u uitgenodigd om te komen kijken.
Zowel de kinderen als de leerkrachten en pedagogische medewerkers erg enthousiast over dit project op onze school!


Bekijk fotoalbum ›

Vacatures
09 mei 2019 - WIJ ZOEKEN JOU

Fulltime leerkracht UNIT Bovenbouw Dr. M.M. den Hertogschool
                                   &

Fulltime leerkracht groep 1-2 Dr. M.M. den Hertogschool

                                   &

Vakleerkracht bewegingsonderwijs groep 2-8 Dr. M.M. den Hertogschool (0,4210wtf

 

Wil je meer weten, kijk bij 'vacatures' op onze website


Inspectierapport peuterschool
30 mrt 2019 - De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra waaronder de peuterschool valt. Elk jaar is er een onaangekondigd onderzoek door de GGD.
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang.

De resutaten van dit onderzoek ziet u in deze link: inspectierapport peuterschool MM den Hertog 


Preview foto
afsluiting Project beroepen
18 mrt 2019 -
Na twee weken hard werken aan ons schoolbrede project BEROEPEN was het op donderdagmiddag 14 maart j.l. tijd voor de ouders en kinderen om al het werk te gaan bewonderen. Door middel van een speurtocht moest er in ieder lokaal goed gekeken en gezocht worden naar het juiste antwoord en in het speellokaal was een 'beroepenbeurs' waar diverse ouders wat over hun beroep konden vertellen. Fijn dat er zoveel ouders hieraan deelnamen; het was een gezellige drukte in school! Iedereen die geholpen heeft dit project tot een succes te maken willen wij hartelijk bedanken! Veel plezier met het bekijken van de foto's...

Bekijk fotoalbum ›